Hvis du/i vil opsige jeres lejemål kan dette gøres med nedenstående formular, men bemærk at en opsigelse kun er gyldig såfremt der er vedhæftet en underskrevet opsigelse. Denne kan også fremsendes pr. post.

Hvis du/i ønsker at vi forsøger at genudleje før tiden bedes dette anføres i nedenstående formular.

Vær opmærksom på at alle lejemål har 3 måneders opsigelsesvarsel, og lejemålet skal overdrages til udlejer senest 10 arbejdsdage før ophør.

 

    Vælg ejendom *