Vand og varme regnskaber løber et år typisk fra 1. april til 31. marts.

I henhold til Lejeloves bestemmelser, skal regnskabet udsendes til lejerne inden tre måneder efter vi har modtaget opgørelse fra forsynings selskaberne.

Hvis regnskabsåret løber til 31. marts bestræber vi os på at regnskabet bliver udsendt inden udgangen af maj måned. Og afregningen vil så ske sammen med juli måneds husleje.

Hvis du er fraflyttet i løbet af regnskabsåret, er det ikke muligt at opgøre dit regnskab før vi kender års forbruget. Du vil således modtage en endelig opgørelse som her beskrevet.