Denne formular skal udelukkende benyttes af nye lejere som efter tilbud om overtagelse af lejemål udfylder nedenstående formular.

Efter vi har modtaget jeres oplysninger vil vi fremsende et tilbud om kontraktindgåelse som formidles gennem e-signatur denne underskrives online med Nem-ID.